UE
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Aktualności

Projekt UE

16-08-2017

W dniu 12.06.2017r. sfinalizowaliśmy pierwszy etap realizacji projektu współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

         

Tytuł projektu:

„Utworzenie działu Badawczo-Rozwojowego w przedsiębiorstwie wraz z laboratorium poprzez rozbudowę kompleksu budynków oraz zakup urządzeń badawczych w celu prowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych nad innowacyjnymi liniami produktowymi.”

 

Beneficjent: Z.P.U.H. AMSTAL Maciej Jóźkiewicz, ul. Judyty 18, 32-085 Giebułtów

Cel projektu: Opracowywanie w ramach eksperymentalnych prac rozwojowych prototypów nowych innowacyjnych linii produktowych.

Planowane efekty: Uzyskanie innowacyjnych linii produktowych o podniesionej sprawności energetycznej oraz opracowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych, wpływających na uzyskanie większej mocy cieplnej i ograniczenie emisji związków szkodliwych do atmosfery.

Wartość projektu: 7 344 934,21 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 092 661,55 PLN