UE
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Aktualności

Projekt UE

30-06-2021

31-08-2018

Projekt UE 

W dniu 31.08.2018r. zakończyliśmy realizację projektu współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura Badawczo-rozwojowa. 

         

Tytuł projektu:

„Utworzenie działu Badawczo-Rozwojowego w przedsiębiorstwie wraz z laboratorium poprzez rozbudowę kompleksu budynków oraz zakup urządzeń badawczych w celu prowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych nad innowacyjnymi liniami produktowymi.”

 

Beneficjent: Z.P.U.H. AMSTAL Maciej Jóźkiewicz, ul. Judyty 18, 32-085 Giebułtów

Cel projektu: Opracowywanie w ramach eksperymentalnych prac rozwojowych prototypów nowych innowacyjnych linii produktowych.

Planowane efekty: Uzyskanie innowacyjnych linii produktowych o podniesionej sprawności energetycznej oraz opracowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych, wpływających na uzyskanie większej mocy cieplnej i ograniczenie emisji związków szkodliwych do atmosfery.

Wartość projektu: 7 344 934,21 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 092 661,55 PLN

 

 

 

26-06-2019

Projekt UE 

W dniu 26.06.2019r. rozpoczęliśmy realizację projektu współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4

 

Cel projektu: wdrożenie do seryjnej produkcji oraz wprowadzenie na rynek nowej innowacyjnej linii produktowej opracowanej w ramach samodzielnie przeprowadzonych prac badawczych w postaci narożnych wkładów kominkowych o wysokiej sprawności energetycznej oraz niskiej emisyjności.

 

  Planowane efekty:

         - wdrożenie do produkcji innowacyjnych produktów opracowanych w ramach samodzielnie przeprowadzonych  

           prac B+R,

         - zwiększenie asortymentu,

         - wejście na nowe rynki zbytu,

         - ograniczenie do minimum szkodliwego oddziaływania na środowisko,

         - powstanie czterech nowych stanowisk pracy.   

 

      

        Wartość projektu: 9 561 246,02 PLN

 

        Wkład Funduszy Europejskich: 3 413 051,38 PLN

 

 

30-06-2021

Projekt UE 

W dniu 30.06.2021r. zakończyliśmy realizację projektu współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4

 

Cel projektu: wdrożenie do seryjnej produkcji oraz wprowadzenie na rynek nowej innowacyjnej linii produktowej opracowanej w ramach samodzielnie przeprowadzonych prac badawczych w postaci narożnych wkładów kominkowych o wysokiej sprawności energetycznej oraz niskiej emisyjności.

 

  Planowane efekty:

         - wdrożenie do produkcji innowacyjnych produktów opracowanych w ramach samodzielnie przeprowadzonych  

           prac B+R,

         - zwiększenie asortymentu,

         - wejście na nowe rynki zbytu,

         - ograniczenie do minimum szkodliwego oddziaływania na środowisko,

         - powstanie czterech nowych stanowisk pracy.   

 

      

        Wartość projektu: 9 561 246,02 PLN

 

        Wkład Funduszy Europejskich: 3 413 051,38 PLN