UE
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Dział Badań i NT

Naszym celem jest dostarczanie klientom aktualnych, sprawdzonych i precyzyjnych danych, które mogą wesprzeć procesy zarządcze w ich firmach. Służą one także jako podstawa do formułowania rekomendacji oraz proponowania działań strategicznych. Naszymi mocnymi stronami są: doświadczenie, lubiący wyzwania zespół oraz autorskie informatyczne narzędzia badawcze (barometr komunikacji), które wykorzystujemy w procesie pozyskiwania i obróbki danych. Posiadamy również profesjonalne studio do badań CATI, na 11 stanowisk.

Przeprowadzamy badania głównie metodą ilościową, z wykorzystaniem takich technik zbierania danych jak: CATI, CAWI oraz PAPI. Realizujemy także badania jakościowe, w formie FGI oraz IDI. Służymy wsparciem doradczym, konsultujemy projekty badawcze, w tym konkretne narzędzia. W procesach badawczych wykorzystujemy barometr komunikacji a także zmotywowany i zaangażowany zespół ankieterów. Zrealizowaliśmy dotychczas kilkadziesiąt projektów badawczych. Wśród naszych klientów znajdują się zarówno firmy prywatne, jak i podmioty publiczne. Nasi eksperci są współautorami opublikowanej w roku 2010 książki: "Badania i pomiar efektów w public relations" ,w której opisywane są najważniejsze problemy i zagadnienia ważne z punktu widzenia badań w komunikacji.