UE
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Dział Media Relations

EXACTO - to zespół ekspertów zajmujących się między innymi szeroko rozumianą komunikacją z mediami. W ramach media relations realizujemy takie działania jak:

 • analiza sytuacji wyjściowej oraz zaprojektowanie założeń strategii komunikacyjnej (przygotowanie dokumentu działań media relations, z celami, założeniami, narzędziami),
 • tworzenie baz danych mediów dedykowanych projektowi i klientowi,
 • budowanie oraz utrzymywanie kontaktów z dziennikarzami (w oparciu o zaplanowaną strategię poprzez materiały informacyjne przygotowane dla potrzeb wspomnianych relacji),
 • tworzenie dokumentów informacyjnych w ramach kontaktów z mediami:
  • informacji prasowych
  • materiałów uzupełniających
 • dystrybucja materiałów według ustalonych z zamawiającym zasad,
 • monitoring procesu dystrybucji materiałów,
 • monitoring mediów – badania ilościowe i jakościowe z pełną analizą mediów, kontekstu, oddziaływania itd.