UE
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Dział Projektowy

Naszym celem jest przygotowywanie i prowadzenie kompleksowych projektów związanych z wykorzystaniem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Prowadzimy zarówno projekty w ramach Exacto, jak i na rzecz naszych klientów. Zajmujemy się także rozliczaniem projektów. Obsługiwaliśmy dotychczas wiele projektów miękkich i twardych, szkoleniowych, krajowych i zagranicznych, związanych z obecnością naszych klientów na wydarzeniach o charakterze wystawienniczym.