UE
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Elektrodrążenie

 

Elektrodrążarka wgłębna CHARMILLES ROBOFORM 200


Sterowanie numeryczne CHARMILLES
Obszar pracy:
X:320mm.
Y:250mm.
Z:300mm.
C:3600

 

Elektrodrążarka drutowa CHARMILLES ROBOFIL 6000


Sterowanie numeryczne CHARMILLES
Obszar pracy:
X:630mm.
Y:400mm.
Z:200mm.
U:±50mm.
V:±50mm.