UE
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Oferty pracy

Kierownik Projektu

12-03-2010

W związku z zaplanowaną realizacją projektu „BAROMETR KOMUNIKACJI. Innowacja w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmach”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013, Działanie 8.1 zapraszamy do przedstawienia ofert na stanowisko "Kierownik projektu".

Osoba na stanowisku Kierownika Projektu będzie zatrudniona przez cały okres obowiązywania projektu. Do obowiązków Kierownika będzie należeć wykonywanie zadań związanych z prawidłowym oraz terminowym koordynowaniem wszelkich prac związanych z powstawaniem Projektu „BAROMETR KOMUNIKACJI. Innowacja w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmach”, planowaniem i nadzorem nad ich prawidłową realizacją, a w szczególności:

  • Nadzór nad procesem wyboru wykonawcy aplikacji do świadczenia e-usługi oraz ustalenie szczegółów funkcjonalnych.
  • Weryfikacja wyników na podstawie testów finalnych realizowanej aplikacji.
  • Przygotowanie wszelkich materiałów merytorycznych tj. regulamin usług, dokumentację i umowę sprzedaży.
  • Wypełnienie funkcji tzw. „suportu technicznego” dla aktualnych oraz potencjalnych klientów.
  • Przeprowadzenie testów wydajności powstałej aplikacji.

Kierownik projektu będzie ponosił odpowiedzialność prawno-finansową za proces realizacji oraz rozliczania projektu oraz za osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu, które zostały zapisane w projekcie.

Miejsce pracy: Rzeszów.
Forma zatrudnienia - umowa zlecenie.
Oferty prosimy składać osobiście do biura Projektodawcy na adres: ul. Gen. Stanisława Maczka 6, 35-235 Rzeszów do dnia 27.01.2010 r. albo na adres mailowy: biuro@exacto.pl
Firma Exacto Sp. z o.o. dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się kryterium:

  1. doświadczenia i wiedzy oferenta w zakresie realizacji i zarządzania projektami
  2. doświadczenie w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmach.
  3. doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków UE.


Termin wyłonienia wykonawcy: do dnia 28 stycznia 2010.