UE
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Oferty pracy

Menedżer ds. badań rynku

26-02-2014

Nazwa stanowiska pracy:     Menedżer ds. badań rynku

Opis stanowiska: Osoba pracująca na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za planowanie oraz prowadzenie projektów badawczych, budowę kwestionariuszy, koordynowanie prac zespołu, przygotowanie raportów.

Zakres odpowiedzialności:

 • Realizacja działań wyznaczonych przez Kierownika Działu Badań i Nowych Technologii,
 • Wsparcie planowania i kontrolowania polityki badawczo-rozwojowej działu/ firmy, a w szczególności:
  • opracowywanie założeń badawczych, narzędzi badawczych w tym m.in.: kwestionariuszy ankietowych, arkuszy ocen, wywiadów itp.,
  • rekrutacja zespołu ankieterskiego, szkolenie ankieterów oraz nadzór nad ich pracą,
  • kontrola zasobów rzeczowych na potrzeby realizowanych projektów badawczych,
  • realizacja badań marketingowych oraz nadzór nad całym procesem badawczym,
  • analiza statystyczna wyników, przygotowanie korelacji i prezentowanie wyników badań, w tym tworzenie zbiorczych raportów/ sprawozdań i interpretacja wyników badań.
 • Przygotowywanie dokumentacji ofertowych zgodnie z profilem działalności działu, w tym budżetów, harmonogramów prac, kalkulacji oraz wycen,
 • Aktywne pozyskiwanie nowych klientów,
 • Przygotowywanie, ustalanie i negocjowanie warunków współpracy,
 • Obsługa klientów w zakresie uzgodnionym w dokumentach strategiczych spółki.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe: socjologia, ekonomia lub pokrewne,
 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu dużych projektów badawczych (badań rynku i opinii),
 • Znajomość technik i zagadnień związanych z przeprowadzaniem badań ilościowych głównie z wykorzystaniem metody CATI, CAWI, PAPI, i jakościowych,
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office, znajomość obsługi programów do obróbki danych statystycznych (SPSS),
 • Praktyczna wiedza z zakresu zarządzania projektami badawczymi,
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy, odporność na stres,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne oraz analityczne,
 • Duża samodzielność i odpowiedzialność w działaniu.


CV i LM oraz przykłady zrealizowanych projektów prosimy wysyłać na adres: biuro@exacto.pl
W tytule prosimy wpisać „Menedżer ds. badań rynku”
Uwaga! Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na te aplikacje, które będą spełniać wymagania stanowiska.

Exacto sp. z o.o.
ul. Siemieńskiego 20, lok. 38
35-234 Rzeszów
tel. 17 785 19 23
www.exacto.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).