UE
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Struktura organizacyjna

Spółka Exacto zorganizowana jest w ramach zaprezentowanej poniżej struktury organizacyjnej, która uwzględnia zależności i powiązania pomiędzy działami. Głównymi działami firmy są: Dział Media Relations oraz Dział Badań i Nowych Technologii, których pracownicy realizują najwięcej projektów dla klientów.